„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ABACUS Centrum Księgowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacja projektu pt. „Poszerzenie bazy noclegowej w Kazimierzu Dolnym poprzez modernizację i doposażenie obiektu „Nadrzeczna 1”.

Operacja mająca na celu „wzrost konkurencyjności poprzez udoskonalenie obecnej oferty firmy oraz utworzenie jednego miejsca pracy”.

 

Projekt współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2014 – 2020.

 

wróć